Ổ đĩa servo B&R tự động phát hiện và sửa lỗi độ trễ B&R tiếp tục mở rộng chức năng của dòng ổ đĩa ACOPOS. Kiểm soát lặp đi lặp lại – Tiến bộ mới nhất của B & amp; R – cải thiện đáng kể độ chính xác của quy trình sản xuất Đọc tiếp