Các chức năng an toàn mới bộ điều khiển servo của B&R

Với Bản phát hành SafeMOTION 1.9, B&R đã cập nhật các chức năng an toàn cho bộ điều khiển servo ACOPOSmulti. Ngoài hai chức năng mới – Vị trí an toàn còn lại (RSP) và Tăng tốc giới hạn an toàn (SLA) – bản cập nhật này cũng giới thiệu các tùy chọn máy cho các tham số SafeMOTION và cải thiện cả tính khả dụng của hệ thống và thân thiện với người dùng.

Để có được vị trí quay vòng tuyệt đối an toàn, việc sử dụng thường xuyên là cần thiết mỗi khi khởi động lại một trục. Trong một số tình huống, điều này có thể đòi hỏi nỗ lực đáng kể, đặc biệt đối với các hệ thống đa trục phức tạp. Chức năng Remanent Safe Position (RSP) cho phép các chức năng SafeROBOTICS SLS, SLP và SLO được sử dụng mà không cần bật sau mỗi chu kỳ bật nguồn.

Gần hơn với giới hạn

Chức năng Tăng tốc giới hạn an toàn (SLA) giám sát việc tăng tốc hoặc giảm tốc của trục. Nếu vượt quá giới hạn được theo dõi, mô-đun SafeMOTION sẽ chuyển sang trạng thái lỗi có thể nhận biết.

Ví dụ, sử dụng chức năng an toàn SLA cho các trục được ghép, giúp giảm đáng kể khoảng cách tối đa còn lại mà trục sẽ di chuyển trong trường hợp xảy ra lỗi. Do đó, giới hạn tốc độ được đặt trong chức năng SLS SafeROBOTICS có thể được định cấu hình gần hơn với điểm có nguy hiểm thực sự.

Dễ dàng chuyển tham số

Khi đưa vào vận hành một số máy, cần phải thực hiện cài đặt dành riêng cho máy cho một số tham số nhất định, chẳng hạn như bù homing hoặc hệ thống đơn vị. Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng tùy chọn máy để chuyển có chọn lọc các tham số an toàn từ ứng dụng chức năng sang mô-đun SafeMOTION. Các tùy chọn máy an toàn này có thể được sử dụng để cập nhật các tham số, ví dụ như thông qua ứng dụng HMI trên bảng vận hành.