MiniLine – Ultra Compact Design for Low-Power Applications


Mã sản phẩm:
Giá bán: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Lợi ích:

•Đa dạng công suất thấp: nguồn điện 5-48 V, 15 đến 100 W, đầu vào 1 hoặc 2 pha
•Các cấu hình khác nhau được trang bị cho các ứng dụng khác nhau (ví dụ: dải rộng DC, chia sẻ tải, v.v.)

Sản phẩm liên quan

SLA3.100

Giá bán: Liên hệ
Xem chi tiết

DIMENSION – Highest Performance

Giá bán: Liên hệ
Xem chi tiết