Mô đun 6ES7221-1BF32-0XB0


Mã sản phẩm: 6ES7221-1BF32-0XB0
Giá bán: 1380000 VNĐ 2300000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

SIMATIC S7-1200, Đầu vào kỹ thuật số SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Sink/Source

Sản phẩm liên quan

Mô đun 6ES7334-0KE00-0AB0

Giá bán: 6.873.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7216-2AD23-0XB0

Giá bán: 24.978.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7215-1BG40-0XB0

Giá bán: 9.484.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7214-2AD23-0XB0

Giá bán: 1.000.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7193-4CC70-0AA0

Giá bán: 1.100.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7193-4CA80-0AA0

Giá bán: 1.166.000 đ
Xem chi tiết