Hiệu suất gấp bốn lần

Ngày đăng: 03-03-2023 09:19:03

Bus bảng nối đa năng mới của B&R giúp tăng hiệu suất của hệ thống X20

B&R hiện cung cấp tùy chọn bus bảng nối đa năng X2X+, giúp tăng hiệu suất của hệ thống X20 lên gấp bốn lần. Và bởi vì tất cả các mô-đun I/O X20 hiện có đều đã tương thích với X2X+, nên tất cả những gì cần thiết để xây dựng các máy mạnh hơn là các mô-đun bus.

Ưu điểm của bus mới này đặc biệt rõ ràng trong các ứng dụng liên quan đến nhiều mô-đun I/O hoặc khối lượng dữ liệu lớn nhưng bắt buộc phải có thời gian chu kỳ ngắn. Thậm chí có thể thiết lập hai thời gian chu kỳ riêng biệt để dữ liệu ít quan trọng hơn về thời gian được vận chuyển chậm hơn và tạo ra ít tải mạng và bộ xử lý hơn. Bằng cách này, các quy trình tốc độ cao phức tạp có thể được kiểm soát một cách đáng tin cậy bằng cách sử dụng phần cứng tiêu chuẩn tiết kiệm chi phí.

Tỷ lệ lấy mẫu cao

X2X+ cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn và thời gian phản hồi nhanh hơn tới bốn lần. Khi kết hợp với băng thông cao hơn này, lượng lớn dữ liệu có thể được xử lý tốt hơn và có thể đạt được tốc độ lấy mẫu cao hơn. Đây là một lợi thế khi đo độ rung, chẳng hạn, và giúp theo dõi tình trạng chính xác hơn trên toàn bộ bảng.

https://www.br-automation.com/en/about-us/press-room/four-times-more-performance-30-01-2023/

Bài viết liên quan