Sản phẩm khuyến mãi

Mô đun 6ES7972-0BA42-0XA0

960.000 đ 1.600.000 đ

Mô đun 6ES7334-0KE00-0AB0

4.130.000 đ 6.873.000 đ

Mô đun 6ES7221-1BF32-0XB0

1.380.000 đ 2.300.000 đ

Mô đun 6ES7216-2AD23-0XB0

14.990.000 đ 24.978.000 đ

Mô đun 6ES7214-2AD23-0XB0

500.000 đ 1.000.000 đ

Mô đun 6ES7193-4CC70-0AA0

660.000 đ 1.100.000 đ

Mô đun 6ES7193-4CA80-0AA0

580.000 đ 1.166.000 đ

Mô đun 6ES7131-4BD00-0AA0

600.000 đ 1.000.000 đ

Đối tác của chúng tôi

Đăng ký nhận báo giá

Khách hàng thân thiết