Mô đun 6ES7131-4BD00-0AA0


Mã sản phẩm: 6ES7131-4BD00-0AA0
Giá bán: 600000 VNĐ 1000000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

SIMATIC DP, 5 ĐIỆN TỬ. MÔ-ĐUN CHO ET 200S, 4 DI TIÊU CHUẨN 24V DC, CHIỀU RỘNG 15 MM

Sản phẩm liên quan

Mô đun 6ES7334-0KE00-0AB0

Giá bán: 6.873.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7221-1BF32-0XB0

Giá bán: 2.300.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7216-2AD23-0XB0

Giá bán: 24.978.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7215-1BG40-0XB0

Giá bán: 9.484.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7214-2AD23-0XB0

Giá bán: 1.000.000 đ
Xem chi tiết

Mô đun 6ES7193-4CC70-0AA0

Giá bán: 1.100.000 đ
Xem chi tiết