Nâng cấp hệ thống PCS _Cargill-Tien Giang

Ngày đăng: 29-06-2022 02:53:09

Phạm vi cung cấp

 

  • Cung cấp bảng MCC mới cho hệ thống khôi phục
  • Cung cấp và lắp đặt thay thế toàn bộ cáp điều khiển cho thiết bị dụng cụ hiện tại.
  • Kết nối tín hiệu trao đổi từ MCC đến PLC Repete hệ thống và thiết bị hiện tại
  • Vận hành hệ thống và bàn giao
  • Đào tạo

 

Lợi ích 

 

  • Giám sát và kiểm soát hệ thống hiệu quả
  • Tối ưu hóa quy trình sản xuất
  • Tiết kiệm chi phí và năng lượng
  • Tăng hiệu quả sản xuất

 

Bài viết liên quan