HIỆU SUẤT TĂNG GẤP 4 LẦN

Ngày đăng: 03-03-2023 09:19:03

Bus nền tảng mới của B&R giúp nâng cao hiệu suất của hệ thống X20

B&R hiện cung cấp tùy chọn bus nền tảng X2X+, giúp tăng hiệu suất của hệ thống X20 lên gấp bốn lần. Và vì tất cả các mô-đun I/O X20 hiện có đều tương thích với X2X+, việc xây dựng các máy móc mạnh mẽ hơn chỉ cần các mô-đun bus.

B&R hiện cung cấp tùy chọn bus nền tảng X2X+, giúp tăng hiệu suất của hệ thống X20 lên gấp bốn lần.

Ưu điểm của bus mới này đặc biệt rõ ràng trong các ứng dụng liên quan đến nhiều mô-đun I/O hoặc khối lượng dữ liệu lớn nhưng chu kỳ xử lý phải ngắn. Thậm chí có thể thiết lập hai chu kỳ riêng biệt để dữ liệu ít quan trọng về thời gian được truyền chậm hơn và tạo ra ít tải cho mạng và bộ xử lý hơn. Bằng cách này, các quá trình phức tạp tốc độ cao có thể được kiểm soát đáng tin cậy bằng phần cứng tiêu chuẩn tiết kiệm chi phí.

Tốc độ lấy mẫu cao

X2X+ cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn và thời gian phản hồi nhanh hơn tới bốn lần. Kết hợp với băng thông cao hơn này, hệ thống có thể xử lý tốt hơn một lượng lớn dữ liệu và đạt được tốc độ lấy mẫu cao hơn. Đây là một lợi thế khi đo rung động, ví dụ, và mang lại kết quả giám sát tình trạng chính xác hơn trên toàn bộ hệ thống.

Nguồn: https://www.br-automation.com/en/about-us/press-room/four-times-more-performance-30-01-2023/

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin