I. Quy định chung

Bằng việc truy cập và đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại website dpta.com, đồng nghĩa với việc quý khách đã xác nhận đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà Công ty Cổ phần Công nghệ và Tự động Đức Phong đưa ra.

Các điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật vào mục này. Vì vậy, chúng tôi đề xuất quý khách nên truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra, cập nhật các điều khoản có hiệu lực.

II. Quy định sử dụng website

Khi quý khách hàng truy cập vào website dpta.com để tham khảo hoặc mua các sản phẩm/dịch vụ mà Công ty Cổ phần Công nghệ và Tự động Đức Phong cung cấp, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: họ và tên, email, số điện thoại,…với mục đích được quy định tại Chính sách bảo mật thông tin.

Quý khách cam kết cung cấp cho chúng tôi thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Quý khách phải có trách nhiệm với tài khoản, mật khẩu và hoạt động của mình trên web.

Quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi khi tài khoản bị truy cập trái phép. Công ty Cổ phần Công nghệ và Tự động Đức Phong sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát do quý khách không tuân thủ quy định hoặc chia sẻ thông tin liên quan cho người khác.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách click vào mục “Hủy đăng ký”.

III. Quy định sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Nghiêm cấm quý khách sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này hoặc thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ và Tự động Đức Phong với mục đích thương mại hay nhân danh bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Tự động Đức Phong không bảo đảm rằng sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi. Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán và hoàn trả lại chi phí mua hàng.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin, chất lượng sản phẩm / dịch vụ, Công ty Cổ phần Công nghệ và Tự động Đức Phong sẽ thông báo lý do cụ thể cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường tổn thất cho khách hàng theo quy định tại Chính sách bảo hành.

Khách hàng có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thông báo cho chúng tôi về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng và nhận được phản hồi xác nhận từ phía chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Đăng ký nhận thông tin